Genel Kullanım Şartları

EUTELSAT SA kullanıcıların dikkatini aşağıdaki konulara çeker:

1.     Siteye giriş .

Bu sitenin kullanıcısı bu siteye girmek ve kullanmak için yeterli yetki ve gerekli araçlara sahiptir.
Bir BT sistemine hileli girmenin veya bu sistemin çalışmasını engellemek veya bozmak için BT sisteminde kalmanın, bir BT sistemine veri sokmak veya hileli şekilde verileri değiştirmek olası cezai müeyyideleri ile birlikte yasal işleme tabi tutulabilecek bir suç tekil ettiği hatırlatılır.
tooway.com sitesine giriş ücretsizdir. Telekomünikasyon ağına giriş ve kullanım bedeli, erişim sunucuları ve telekomünikasyon operatörleri tarafından tespit edilen modalitelere göre müşterinin hesabınadır.
Kullanıcının siteye girmesi siteye girildiği ve kullanıldığı gün yürürlükte olan genel şartların kullanıcı tarafından, rezervsiz olarak, kabul edildiği manasındadır.

2.     Fikri Mülkiyet

Eutelsat SA bu siteyi oluşturan, veriler, çıktılar, grafikler, fotoğraflar, ses bantları dahil, her şeyin, hakların sahibidir. İşbu site içeriklerinin Eutelsat S.A.’nın açık ve önceden alınmış izni olmadan, hangi yoldan olursa olsun, kısmen veya tamamen, çoğaltılması, sunulması, dağıtılması veya tekrar dağıtılması yasaktır ve Fikri Mülkiyet Kanununun L235-2ci maddesine göre kabul edilmiş bir sahtekarlığı oluşturur. Veri tabanlarının hukuki korunmasına ilişkin hükümlerle korunmuş olan sitedeki veri tabanları için de aynı şey geçerlidir. The trademarks of the editor of tooway.com sitesi editörünün ve ortaklarının ticari markaları ile site üzerindeki logolar ticari markalardır. Site içeriğinden bu ticari markaların veya logoların editörün açık izni olmadan tamamen veya kısmen çoağltılması Fikri Mülkiyet Kanununun L713-2 maddesi uyarınca yasaktır. tooway.com sitesi içeriklerinden alıntılar yapılması / tekrar kullanılması, önemli olmasa dahi, yasaktır. Bu tür bir uygulama, otomatik olduğunda (robots, shop bots, vs,…) veri tabanlarının yaratıcılarının haklarına tecavüzü oluşturur. Böyle bir tecavüz alıntı ve/veya tekrar kullanım yasağını ihlal eden kişinin IP adresinin tespiti ile kanıtlanır.

3.     Sorumluluk

S.A. sitenin içeriğini her zaman ve önceden haber vermeden düzeltme hakkını saklı tutar. Diğer taraftan, Eutelsat S.A. hizmetin kesilmesi veya kullanılamaması durumunda dahi, mevcut sayfaların gecikmesinden, hatasından veya ihmalinden dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez. Eutelsat S.A. site içeriğindeki her hangi bir bilgiye istinaden alınan her hangi bir karardan veya üçüncü bir tarafça yapılan kullanımdan sorumlu tutulamaz. Site üzerinde gösterilen bir ya da daha fazla hizmetten ve / veya / bir ürün ya da daha fazla üründen yararlanmak isteyen kişi ya da kişilerin sözleşme şartları ve bu hizmet ve/veya ürünlerin geçerli fiyatları hakkında istekte bulunmak için Eutelsat S.A. ile temas kurmaları önerilir.
Bu siteden erişilebilen bilgiler oldukları gibi verilmektedir. Eutelsat S.A. bu bilgilerin kullanılması ile ilgili olarak, aleni veya zımni, hiçbir garanti vermemekte ve hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.
Site üzerinde verilen ürün ve hizmetlere erişim bazı ülkelerdeki bazı kişiler için kısıtlama konusu olabilir. Eutelsat S.A. tarafından tedarik edilen ürünlerden ve/veya hizmetlerden hiç biri, bulunduğu ülkenin veya diğer ilgili kanunları bunu yasaklıyorsa, hiç kimseye verilmez. Bununla birlikte, kendi hukuk sisteminin ve güncel durumunun site üzerinde gösterilen ürün ve / veya hizmetlere abone olmasına izin verip vermediklerini kontrol etmek kullanıcının sorumluluğundadır.

4.     Teknik hasarlar :

Eutelsat S.A. kontrolü dışındaki şeylerden ve kullanıcının teknik ortamında ve hizmet ve/veya bilgilere erişim veya kullanım için kullanılan bilgisayar, yazılım, ağ donanımı ve diğer materyallerinde meydana gelebilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz.

5.     Hypertext Linkleri :

tooway site.fr Eutelsat S.A. tarafından düzenlenmiş olmayan sitelere erişim sağlayan hypertext linklerinden sorumlu değildir. Dolayısıyla, Internet kullanıcısının girdiği sitelerin içeriğinden sorumlu tutulamaz.
tooway.fr com sitesine hypertext linklerinin yapılması editörün önceden izni ile olmalıdır

6.     Çerezler:

kullanıcı siteyi ziyareti sırasında otomatik olarak bir çerezin yerleştirilebileceği ve geçici olarak bellekte ya da sabit disk üzerinde tutulabileceği hakkında bilgilendirilir. Bir çerez kullanıcıyı teşhis etmeyen ancak Internet sitesinde gezinmesi ile ilgili bilgiler kaydeden bir bileşendir. Site kullanıcıları bu uygulama hakkında bilgilendirildiklerini ve Eutelsat S.A.’ya bunu kullanma izni verdiklerini kabul ederler. Bu çerezi kendi yazılımlarından ve taramalarından dezaktive edebilirler. Yazılımın tarama için ayarları çerezlerin varlığını haber verme ve nihayet aşağıdaki adreste tarif edildiği şekilde bunları ret etme imkanı verir : « http://www.cnil.fr/index.php?id=160″. Kullanıcı yukarıda belirtilen şartlarda çerezler aracılığı ile iletilmiş olan kişisel verilerine erişme, silme ve değiştirme hakkına sahiptir.

7.     Kişisel veriler:

Formlarda bulunan bütün bilgiler Eutelsat S.A. tarafından tescil edilmiştir. BT işlemleri için toplanan bilgiler profesyonellere yöneliktir. Verinin muhatabı Eutelsat S.A. – tooway pazarlama departmanıdır. Toplanan bilgiler EUTELSAT grubuna ve Eutelsat S.A. ticari iş ortaklarına aktarılabilir. 6 Ağustos 2204 tarihli kanun ile değişik 6 Ocak 1978 tarihli “Bilgi Teknolojileri ve Akışı” kanununa uygun olarak kendisini ilgilendiren bilgilere ve nasıl çalıştığınıza dair bilgilere erişme ve tadil etme ve Eutelsat S.A.- Département Marketing tooway, 70 rue Balard, 75015 Paris, France adresine göndererek yapma hakkında sahipsiniz. Bu sitede kullanılan uygulamalar tarafından işlenen verilerin amacı 2213012501 numara ile tescil edilmiş Bilgi Teknolojileri ve Akışı Ulusal Komisyonuna (CNIL http://www.cnil.fr/) beyanda bulunmaktır..
tooway.fr sitesinin kullanıcıları BT, dosyaları, akışına ilişkin yasaya riayet etmekle yükümlü olup bunun ihlal edilmesi kara listeye alınma ve cezai müeyyidelere yol açabilir
Nasıl, hangi kaynaktan, dolaylı veya genel olarak erişilebilir olduğuna bakılmaksızın, herhangi bir kişinin gizliliğini veya saygınlığını ihlal edebilecek herhangi bir şahsi bilgiyi kullanmanıza izin verilmez.

8.     Entegre edilebilirlik :

Kullanıcı EUTELSAT S.A. tarafından yapılabilecek olan değişikliklerden haberdar olmak için muntazaman genel şartlara başvurmaları konusunda bilgilendirilir. 28 Ocak 2213 tarihli sürüm